martes, 3 de abril de 2012

EL MEU ARBRE


Aquesta activitat l'hem portat a terme a cicle mitjà i cicle superior adaptant-nos a les necessitats de cada  grup. Si bé durant el primer trimestre es va treballar en què consistien les qualitats i quines coneixien, abans d'iniciar l'activitat es va optar per tractar-ho de nou a mode de recordatori.

Un cop ens havíem assegurat que els alumnes tenien clar què volia dir una qualitat i havent fet entre tots una pluja d'idees per recollir qualitats i definir-les, es va demanar a cada nen que dibuixés un arbre amb arrels, branques, fulles i tronc. Amb els alumnes de cicle mitjà aquesta activitat la vàrem iniciar amb el joc de la teranyina.
Amb els alumnes de tercer es va optar per agrupar-los en petits grups i se'ls va demanar que escriguessin les seves qualitats a les arrels i les aquelles accions positives que feien en el tronc. Per últim, els companys de grup afegien a les fulles les qualitats que creien que tenien els seus companys.


En el cas dels alumnes de quart, aquests van escriure les pròpies qualitats a les arrels, les coses positives que feien en el tronc i els èxits, és a dir, allò que aconseguien o recollien positivament de les seves accions en forma de fulles o fruits. A continuació, es va fer una posada en comú, on cada participant podia afegir - utilitzant un color diferent - les arrels, les branques o fulles que els altres els reconeguessin.

Finalment, els alumnes de sisè van escriure qualitats i capacitats a les seves arrels, accions positives que feien en el tronc i els seus èxits a les fulles. En una segona sessió varen repartir-se en grups de quatre i, després de dibuixar cadascú el seu arbre, els alumnes es van anar passant el full i varen anar pensant qualitats o capacitats, accions i èxits del seus companys. En finalitzar la sessió es va realitzar una posada en comú i es va reflexionar sobre què s'havia fet a partir de diferents preguntes.

  • Com m'he sentit? 
  • Hi ha diferències entre l'arbre que he fet jo sol i l'arbre que han construït els meus companys? Quines? Per què? 
  • Us valoreu suficientment?

No hay comentarios:

Publicar un comentario