miércoles, 2 de mayo de 2012

INICIEM LA MEDIACIÓ


A finals del segon trimestre, amb els grups de cinquè vàrem iniciar el treball de  mediació.

Podem definir la mediació com un mètode que ens permet gestionar els conflictes des d'una perspectiva positiva i constructiva.
A continuació , exposem la seqüència de treball que, enguany, estem portant a terme:
  1. Inicialment, es plantegen activitats estretament vinculades amb el treball de resolució de conflictes.  Partint del treball  del pensament causal, conseqüencial i de perspectiva es proposen diferents activitats encaminades a definir un conflicte, proposar possibles alternatives, preveure les conseqüències, posar-nos el lloc de l'altre  i  seleccionar aquella solució més adequada. Es parteix del material de competència social de Manuel Segura.
  2. En petit grup es presenten diferents activitats de role playing on es planteja un problema al que caldrà donar-hi resposta. En conseqüència, es demana als alumnes que  arribin a un acord, aplicant estratègies que s'han anat treballant durant aquests dos últims cursos: l'escolta activa, el diàleg, l'empatia, la comunicació assertiva, exposició ordenada del propi punt de vista, etc. Es parteix de les activitats plantejades en a la guia de mediació escolar de M. Carme Boqué.
  3. Què és la mediació? Quines són les tasques del mediador? Quin passos s'han de seguir en un procés de mediació? Visualitzarem i analitzarem diferents curtmetratges on s'interpreta un procés de mediació. Es parteix de les activitats plantejades en a la guia de mediació escolar de M. Carme Boqué.
  4. Per últim, organitzats en petits grups s'elaborarà un procés de mediació.
  • Pensar un possible conflicte
  • A partir d'un esquema prèviament donat elaborar un diàleg
  • Enregistrar el procés de mediació

A finals de curs penjarem els vídeos que estem preparant perquè pugueu veure el treball que estan fent els alumnes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario